Διαβρωτικό Extra Δυνατό (Gel) Radikal Abbeizer

Διαβρωτικό gel χωρίς χλωριούχο μεθυλένιο, δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς. Αντιδιαβρωτικό με υψηλή και γρήγορη αποτελεσματικότητα. Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες, δεν αλλάζει τη φυσική εμφάνιση του ξύλου. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συσκευασία

750ml, 4lt, 20Lt