Προϊόντα

Finomix Acrylic Primer 1350 1kg

5,00

Σε απόθεμα

Κωδικός Προϊόντος:
002501

Υδατική διασπορά ακρυλικών ρητινών οι οποίες λόγω του πολύ μικρού μεγέθους των σωματιδίων τους επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλή διείσδυση στις πορώδεις επιφάνειες, σταθεροποιώντας τις και δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή πρόσφυση σε αυτές. Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. Χαμηλό περιεχόμενο σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

Χρησιμοποιείται ως ετοιμόχρηστο αστάρι πριν την εφαρμογή επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, υβριδικών), ετοιμόχρηστων παστωδών σοβάδων και υδατοδιαλυτών χρωμάτων. Ιδανικό για τη σταθεροποίηση σαθρών υποστρωμάτων, εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιία, πορομπετόν, επιχρίσματα, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες κλπ., δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης σε αυτά.