Επαγγελματικές Εφαρμογές Τεχνικά Άρθρα

ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ ΦΥΛΛΟ ΑΚ.

Επαγγελματική Εφαρμογή – Χρυσό/Ασημί Φύλλο Ακρυλικό

 • 1. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CDO552FAB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO552FABZapon 2K Ακρυλικό Λευκό Υπόστρωμα
100CDO059HAΚαταλύτης HA.059
20-30DAU015Διαλυτικό Ακρυλικών
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 1-2 στρώσεις. 120gr/m2/στρώση
Διάστημα μεταξύ των στρώσεων: 45 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος: 4-6 ώρες
 • 2. Μετά τη δεύτερη στρώση του υποστρώματος, τρίψε με γυαλόχαρτο νο. 240-280.
 • 3. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CDO552FAB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO552FABZapon 2K Ακρυλικό Λευκό Υπόστρωμα
20CDO059HAΚαταλύτης HA.059
20-30DAU015Διαλυτικό Ακρυλικών
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 120gr/m2/στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 4-6 ώρες
 • 4. Μετά την τρίτη στρώση του υποστρώματος, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 400.
 • 5. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6100Διάφανο Μονωτικό Zapon Sealer
50-60DNU016Διαλυτικό Νίτρου
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 4 ώρες
 • 6. Εφαρμόστε 1 στρώση από την Υδατοδιάλυτη κόλλα GOLDSIZE CDO6801, με πιστόλι βαφής ή πινέλο. Αποφύγετε την εφαρμογή πλεονάζοντος υλικού. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6801Υδατοδιάλυτη κόλλα Goldsize
20AL94.1Shellac 94° Διαλυτικό
20Νερό
Χρόνος στεγνώματος: 90-120 λεπτά, πριν την εφαρμογή των μεταλλικών φύλλων.
 • 7. Εφαρμόστε το Ιμιτασιόν Φύλλο Χρυσού CDO66O06 ή το Ιμιτασιόν Φύλλο Ασημιού CDO66A07.
  Χρόνος στεγνώματος-σταθεροποίησης: 12 ώρες το ελάχιστο.
 • 8. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6100Διάφανο Μονωτικό Zapon Sealer
50-60DNU016Διαλυτικό Νίτρου
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 4 ώρες
 • 9. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ CDO735LΑT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO735LATZapon 2K Γυαλιστερό Διάφανο Ακρυλικό Τελείωμα
100CDO012HAΚαταλύτης HA.012
20-40DAU015Διαλυτικό Ακρυλικών
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 45 λεπτά
 • 10. Εφαρμόστε τη 2η στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ CDO735LΑT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO735LATZapon 2K Γυαλιστερό Διάφανο Ακρυλικό Τελείωμα
100CDO012HAΚαταλύτης HA.012
20-40DAU015Διαλυτικό Ακρυλικών
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 120gr/m2
Χρόνος στεγνώματος: 16 ώρες για πλήρες στέγνωμα.