Επαγγελματικές Εφαρμογές Τεχνικά Άρθρα

ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ ΦΥΛΛΟ ΑΚ.

Επαγγελματική Εφαρμογή – Χρυσό/Ασημί Φύλλο Ακρυλικό

 • 1. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CDO552FAB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=35 /]

 • 2. Μετά τη δεύτερη στρώση του υποστρώματος, τρίψε με γυαλόχαρτο νο. 240-280.
 • 3. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CDO552FAB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=36 /]

 • 4. Μετά την τρίτη στρώση του υποστρώματος, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 400.
 • 5. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=37 /]

 • 6. Εφαρμόστε 1 στρώση από την Υδατοδιάλυτη κόλλα GOLDSIZE CDO6801, με πιστόλι βαφής ή πινέλο. Αποφύγετε την εφαρμογή πλεονάζοντος υλικού. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=38 /]

 • 7. Εφαρμόστε το Ιμιτασιόν Φύλλο Χρυσού CDO66O06 ή το Ιμιτασιόν Φύλλο Ασημιού CDO66A07.
  Χρόνος στεγνώματος-σταθεροποίησης: 12 ώρες το ελάχιστο.
 • 8. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=39 /]

 • 9. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ CDO735LΑT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=40 /]

 • 10. Εφαρμόστε τη 2η στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ CDO735LΑT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:

[table id=41 /]