Επαγγελματικές Εφαρμογές Τεχνικά Άρθρα

ΧΡΥΣΟ/ΑΣΗΜΙ ΦΥΛΛΟ

Επαγγελματική Εφαρμογή – Χρυσό/Ασημί Φύλλο

  • 1. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CDO010FPB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO010FPBZapon 2K Λευκό Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης
50CDO007HAΚαταλύτης HA.007
10-20DPU011Διαλυτικό Πολυουρεθάνης
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 1-2 στρώσεις. 150gr/m2/στρώση
Διάστημα μεταξύ των στρώσεων: 1-2 ώρες
Χρόνος στεγνώματος: 4-6 ώρες
  • 2. Μετά τη δεύτερη στρώση του υποστρώματος, τρίψε με γυαλόχαρτο νο. 240-280.
  • 3. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CDO010FPB με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO010FPBZapon 2K Λευκό Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης
50CDO007HAΚαταλύτης HA.007
10-20DPU011Διαλυτικό Πολυουρεθάνης
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 150gr/m2
Χρόνος στεγνώματος: 5-6 ώρες
  • 4. Μετά την τρίτη στρώση του υποστρώματος, τρίψτε με γυαλόχαρτο νο. 400.
  • 5. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6100Διάφανο Μονωτικό Zapon Sealer
50-60DNU016Διαλυτικό Νίτρου
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 4 ώρες
  • 6. Εφαρμόστε 1 στρώση από την Υδατοδιάλυτη κόλλα GOLDSIZE CDO6801, με πιστόλι βαφής ή πινέλο. Αποφύγετε την εφαρμογή πλεονάζοντος υλικού. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6801Υδατοδιάλυτη κόλλα Goldsize
20AL94.1Shellac 94° Διαλυτικό
20Νερό
Χρόνος στεγνώματος: 90-120 λεπτά, πριν την εφαρμογή των μεταλλικών φύλλων.
  • 7. Εφαρμόστε το Ιμιτασιόν Φύλλο Χρυσού CDO66O06 ή το Ιμιτασιόν Φύλλο Ασημιού CDO66A07. Χρόνος στεγνώματος-σταθεροποίησης: 12 ώρες το ελάχιστο.
  • 8. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ZAPON SEALER CDO6100 με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO6100Διάφανο Μονωτικό Zapon Sealer
50-60DNU016Διαλυτικό Νίτρου
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 4 ώρες
  • 9. Εφαρμόστε 1 στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CDO901LPT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Προσθέστε καταλύτη και διαλύστε το υλικό ως ακολούθως:
100CDO901LPTZapon 2K Γυαλιστερό Διάφανο Τελείωμα Πολυουρεθάνης
100CDO063HAΚαταλύτης HA.063
10-20DPU011Διαλυτικό Πολυουρεθάνης
Προτεινόμενη Κατανάλωση: Λεπτή στρώση
Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά
  • 10. Εφαρμόστε τη 2η στρώση από το ZAPON 2K ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ CDO901LPT με πιστόλι βαφής, μπεκ 1.5, με μέση πίεση. Catalyze the product as following:
100CDO901LPTZapon 2K Γυαλιστερό Διάφανο Τελείωμα Πολυουρεθάνης
100CDO063HAΚαταλύτης HA.063
10-20DPU011Διαλυτικό Πολυουρεθάνης
Προτεινόμενη Κατανάλωση: 120gr/m2
Χρόνος στεγνώματος: 6 ώρες για πλήρες στέγνωμα.